Home / ข่าวทั่วไป / ไม่ต้องมีสลิปเงินเดือนก็กู้ได้ !! สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ออมสิน ให้กู้ 200,000 สำหรับพ่อค้า แม่ค้า ขั้นตอนง่ายๆก็ได้เงินแล้ว

ไม่ต้องมีสลิปเงินเดือนก็กู้ได้ !! สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ออมสิน ให้กู้ 200,000 สำหรับพ่อค้า แม่ค้า ขั้นตอนง่ายๆก็ได้เงินแล้ว

ธนาคารออมสิน ออกสินเชื่อใหม่ สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล
เพื่อใช้ เงินทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ หรือเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ หรือชำระหนี้อื่นๆ สินเชื่อที่สนับสนุนให้ประชาชนประกอบอาชีพ หรือมีธุรกิจขนาดย่อมเป็นของตัวเอง โดยให้สินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหรือ ใช้ในการหมุนเวียนในการใช้จ่ายและชำระหนี้ต่างๆ

คุณสมบัติผู้กู้

เป็นผู้ประกอบการรายย่อย หรือผู้มีรายได้ประจำ

เป็นผู้ที่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ ที่มีความตั้งใจจะประกอบอาชีพอิสระรายย่อย

อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้และระยะเวลาชำระคืนต้องไม่เกิน 65 ปี

เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

มีสถานที่ประกอบอาชีพแน่นอน

เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน

จุดเด่นของบริการ

เป็นเจ้าของกิจการขนาดเล็ก ที่ต้องการเพิ่มรายได้

มีความตั้งใจจะประกอบ ธุรกิจขนาดเล็ก

มีสถานที่ประกอบอาชีพ หรือให้บริการลูกค้าที่แน่นอน

มีสมุดบัญชีเงินฝาก กับธนาคารออมสิน

เอกสารประกอบคำขอกู้

รูปถ่าย 1 นิ้ว และภาพถ่ายกิจการ อย่างละ 1 รูป

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนผู้กู้

สำเนาใบทะเบียนทะเบียนพาณิชย์ / ทะเบียนการค้า หรือเอกสารอื่นที่แสดงว่าประกอบธุรกิจ เช่น สัญญาเช่าสถานประกอบการ, บิลใบสั่งซื้อสินค้า, แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ฯลฯ (ถ้ามี)

สำเนาใบเสร็จเงินกู้ หรือ Statement จากธนาคารที่ติดต่ออยู่ ย้อนหลัง 6 เดือน (ถ้ามี)

เอกสารหรือข้อมูลแสดงรายรับ – รายจ่าย

วงเงินให้กู้

ให้กู้ได้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน ไม่เกินรายละ 200,000 บาท

ผู้ค้ำประกัน

สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านผู้ค้ำประกัน

หนังสือรับรองการเป็นพนักงาน และสำเนาใบสำคัญจ่ายเงินเดือน เอกสารหรือข้อมูลแสดงรายได้

บุคคลค้ำประกัน ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

หลักประกันอื่น ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

อสังหาริมทรพัย์ ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

คลิปตัวอย่าง

คลิปจาก ข่า่วดัง เฟสบุ๊ก

ขอบคุณที่มา.www.siamnews.com

Check Also

เปิดใจ ลุงเจาะบาดาล ช่วย 13 ชีวิตถ้ำหลวง เผยความยากภารกิจ หมดเงิน 2 แสน เหลือติดตัววันสุดท้าย 1 พัน ชมคลิป

วันนี้ทางทีมงานเราต้องบอกเลยว่านับเป็นอีกหนึ่งภาพจากภารกิจช่วย 13 ชีวิตถ้ำหลวง ที่หลายคนต่างจำได้ สำหรับภาพคุณลุงยืนกลางทุ่งในภาพทั้งตัวเปรอะโคลน จนจำไม่ได้ว่าชายคนนี้คือใครกันแน่ ซึ่งแท้จริงชายคนนั้นคือ “ลุงสุรทิน ชัยชมพู” นายกสมาคมน้ำบาดาลไทย ผู้ปิดทองหลังพระนั้นเอง ล่าสุดวานนี้ (12 ก.ค.) รายการทุบโต๊ะข่าวได้เชิญ …